Monipuoliset kunnossapitopalvelut

Vastuullista, ennakoivaa ja oikea-aikaista kunnossapitoa

RTA tekee työtä turvallisen asumisen ja liikenteen puolesta – ympäri vuorokauden, säällä kuin säällä, kunnossapidon tarpeita ennakoiden. Vastaamme katujen ja liikennealueiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä kiinteistön huolloista pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa.

Laajoissa alueurakoinneissa palvelemme mm. kaupunkeja, kuntia ja muita julkisen sektorin tilaajia sekä kiinteistöyhtiöitä. Palvelukokonaisuuden räätälöinti tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi toteutamme kunnossapitopalveluja pienempinä kokonaisuuksina mm. yksityisille asiakkaille, kuten kiinteistöjen omistajille sekä taloyhtiöiden isännöitsijöille.

RTA alueurakoi kaupunkialueilla

RTA aloitti alueurakoinnin talvikunnossapidolla Helsingissä vuonna 1997. Nyt toteutamme alueurakointeja kokonaisvaltaisesti kattaen sekä talvi- että kesäkunnossapitoa vihertöineen. Kokonaisurakoinneissa RTA vastaa alueen ympärivuotisesta hoidosta ja ylläpidosta kokonaisuutena, tilaajan määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti.

Talvikunnossapito lisää tiellä liikkujan turvallisuutta

RTA:lla on pitkät perinteet katujen, teiden ja liikenneväylien talvikunnossapidosta. Vuonna 1986 teimme urakointia yhden koneen voimin Hyvinkäällä – tänään urakoimme kymmenillä koneyksiköillä ympäri Etelä-Suomea. Talvihoidon monipuolisia tehtäviä ovat mm. auraus, sohjon poisto, lumen siirto, liukkauden torjunta, pinnan tasaus sekä kenttien jäädytys.

Kiinteistön huolto parantaa asuinviihtyvyyttä

Suoritamme kunnossapitoa myös osana kiinteistön hoitoa. Tyypillisiä kunnossapitotehtäviä ovat lumenauraus, hiekoitus tai nurmialueiden hoito. Työkohteena voi olla yksi tai useampi julkinen tai yksityinen kiinteistö.

Viherhoito luo viihtyisää asuinympäristöä

Hoidamme alueurakkakohteidemme viheralueita kokonaisvaltaisesti. Viheralueiden hoito sisältää mm. nurmikoiden, kukkakasvien, pensaiden ja puiden hoitoa. Vihertyönjohtajillamme ja vihertyöntekijöillämme on viheralan ammattipätevyys työtehtävän vaativuuden mukaisesti. Vaativissa kohteissa teemme yhteistyötä alihankintaverkostomme viherosaajien kanssa. Esimerkiksi puiden hoidoissa ja kaadoissa käytämme apuna arboristien eli puuhoidon ammattilaisten asiantuntemusta.

Kokemuksen tuomaa varmuutta kunnossapitotöistä

RTA:n vahvuudet kunnossapitourakoitsijana:

 • Pitkä kokemus alueurakkakohteiden kokonaisvaltaisesta työnjohtamisesta
 • Kokeneet kunnossapitotyöntekijät ja –urakoitsijat sekä laaja alihankintaverkosto
 • Omat viheralan koulutuksen saanet vihertyönjohtajat
 • Monipuolinen ja nykyaikainen kunnossapitokalusto
 • Kunnossapitotarpeiden ennakointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen ennen kuin ongelmia syntyy
 • Lakisääteisten työturvallisuus- ja ympäristösuunnitelmien laatiminen

Asiakaspalvelu ja säänseuranta

 • Oman kaluston ja vahvan alihankintaverkoston avulla pystymme palvelemaan nopeasti äkillisissäkin toimenpidetilanteissa
 • Yksi päivystysnumero: 050 456 8114
 • Sääpalvelun avulla vastaavat työnjohtajat pystyvät reagoidaan säävaihteluihin nopeasti ja oikea-aikaisesti

Tyypillisiä kunnossapitotehtäviämme

Talvihoito: kadut, pihat, kentät ja puistot

 • Ajoratojen, jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien auraus
 • Sohjon poisto, pinnan tasaus (polanteen poisto)
 • Lumen poisto ja siirto, lumen kuormaus ja kuljetus
 • Liukkauden torjunta, hiekoitus ja suolaus
 • Pölynsidonta ja hiekoitushiekan poisto
 • Kenttien jäädytys

Kesähoito ja kunnossapito: kadut, pihat ja kentät

 • Vesakon raivaus
 • Asfalttipäällysteiden paikkaustyöt
 • Sorapäällysteisten väylien höyläys, lanaus ja pölynsidonta, sorastus
 • Kenttien hoito, puistokäytävien ja puistokenttien hoito
 • Reunapalkkien, kaiteiden ja liikuntasaumalaitteiden pesu

Puhtaanapito: kadut, pihta, kentät ja puistot

 • Katualueiden puhtaanapito, roskakorien tyhjentäminen
 • Viheralueiden puhtaanapito, kevät- ja syyssiivous, ylläpitosiivous
 • Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen, töhryjen poisto

Varusteet ja laitteet, kadut, pihat, kentät ja puistot

 • Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito, rakenteiden kunnon tarkastus
 • Leikkivälineiden kunnon tarkastus, kunnossapito ja vaihto
 • Rakenteiden kunnossapito: reunatukien korjaus, kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt
 • Kuivatusjärjestelmien hoito: sadevesikaivojen tyhjennys, rumpujen aukaisu, avo-ojien kaivu, salaojien ja sadevesikourujen puhdistus
 • Sadevesipumppaamoiden kunnossapito

Viheralueiden hoito ja kunnossapito: kadut, pihat ja puistot

 • Nurmikoiden hoito: nurmikon leikkaus, paikkaus, lannoitus ja kalkitus, rikkakasvien torjunta
 • Kukkakasvien hoito: kevät- ja syyskunnostus, istutus, kausihoito, lannoitus ja kalkitus
 • Pensaiden ja köynnösten hoito, rikkakasvien torjunta, suojaus ja tuennat
 • Puiden hoito, mm. lannoitus, leikkaus, suojaus ja tukirakenteet, kunnon tarkastus
 • Taajamametsien, maisemaniittyjen ja -peltojen hoito

Tutustu työkohteisiimme kunnossapito- ja alueurakoinneissa

Referenssit